Metody vzděláváníPreferujeme metody prožitkového a kooperačního učení, vzájemného naslouchání, povzbuzování a pochvaly, praktického příkladu, práce s knihou, komunitního a diskusního kruhu, tvořivé dramatiky, zkoumání a experimentu, kooperativní a námětové hry, psychomotorického zdravotního relaxačního cvičení, tvořivého výtvarného projevu, uvědomování si samy sebe.Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah