Kritéria pro přijímání do MŠ

  • přednostně jsou přijímány děti místní (Hlavečník), upřednostňujeme spádovost (50)
  • do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let (děti 3-4leté 10b., děti 4-5leté 20b., děti 5-6leté 30b.), děti dvouleté nemají na přijetí právní nárok
  • sourozenec v mateřské škole (20b)
  • při souběhu stejného počtu bodů a větším počtu přihlášených dětí než je kapacita školy rozhoduje věk dítěte
  • při zápisu zákonní zástupci předkládají ke kontrole občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte
  • dítě může být přijato na zkušební dobu 3. měsíců (dokládá se stanovisko dětského lékaře a PPP)
  • dítě se zdravotním postižením ( podle míry zdravotního postižení ), lze přijmout, pokud to dovolují podmínky MŠ
  • o přijetí či nepřijetí budou účastníci informováni zveřejněním přidělených registračních čísel
  • rozhodnutí o nepřijetí obdrží účastníci správního řízení písemnou formou do 30. dnů od podání žádosti
  • odvolání lze podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí pouze písemnou formou u ředitelky školy

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah