Kritéria pro přijímání do MŠ

  • přednostně jsou přijímány děti místní (Hlavečník), upřednostňujeme spádovost
  • do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let
  • sourozenec v mateřské škole
  • při souběhu stejného počtu bodů a větším počtu přihlášených dětí než je kapacita školy budeme losovat za přítomnosti zástupce zřizovatele (bodový systém)
  • při zápisu zákonní zástupci předkládají ke kontrole občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte
  • dítě může být přijato na zkušební dobu 3. měsíců (dokládá se stanovisko dětského lékaře a PPP)
  • dítě se zdravotním postižením ( podle míry zdravotního postižení ), lze přijmout, pokud to dovolují podmínky MŠ
  • o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ je každý účastník informován písemně a obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ do 30 dnů
  • odvolání lze podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí pouze písemnou formou u ředitelky školy

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah