Současnost

Radikální změnou prošla budova školy, nová okna, dveře, zateplení a fasáda určitě zpříjemnila vzdělávání jak dětem, tak všem pracovníkům školy. Ve školním roce 2014/2015 bylo v základní škole 48 žáků. Od školního roku 2016/2017 došlo z provozních důvodů ke zrušení druhého stupně a škola nadále pokračovala jako malotřídní základní škola.
Od školního roku 2019-20 je v provozu pouze mateřská škola. Základní škola vzhledem k malému počtu dětí má  pozastavenou činnost.

Prostory mateřské školy doznaly velkých změn. Od 1.9.2020 jsme otevřeli další třídu v 1. poschodí. Bylo vyměněno sanitární zařízení umyváren,  herny a šatna je vybavena novým nábytkem. Děti z mateřské školy využívají jídelnu a jednu z bývalých tříd základní školy jako ložnici.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Vyprávění starého dubu“. Vzdělávání se uskutečňuje v tz. centrech aktivit, děti si svobodně volí činnosti a jsou zodpovědné za místo, kde pracují. V průběhu roku zařazujeme logopedické chvilky, hravé seznamování s anglickým jazykem, pořádáme sváteční dny (dýňový pochod, adventní vystoupení, vánoční den atd.), výlety, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, divadelní představení.

V našem zájmu je přesunout více aktivit na školní dvůr a zahradu, umožnit dětem účast při pěstování zeleniny, ovoce a bylinek.

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah