CharakteristikaCharakteristika školy

Mateřská škola Hlavečník je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Hlavečník, okres Pardubice. Základní škole byla na 3 roky pozastavena činnost, zaměstnanci základní školy již zde nepracují. V budově nadále působí mateřská škola.

Mateřská škola je od 1.9.2020 dvojtřídní s nejvyšším povoleným počtem dětí 48. Nachází se na okraji obce Hlavečník. Vznikla v roce 1972 adaptací přízemního bytu v budově ZŠ. V přízemí se dále nachází kuchyň, jídelna a tělocvična. V budově je ústřední topení.
Plocha tříd je rozdělena do center aktivit, které poskytují dětem dostatek soukromí ke hrám, ale zároveň umožňují učitelkám přehlédnout celý prostor. Herny jsou také využívána jako místo pro pohybové aktivity a práci u stolečků. K hernám přináleží umývárna se sociálním zařízením, šatna dětí, a převlékárna pro zaměstnance školy. Druhá třída vznikla v 1. poschodí úpravou bývalé třídy základní školy. Centra aktivit jsou vybavena pomůckami a hračkami odpovídajícími činnostem v jednotlivých centrech. Pomůcky, hračky i knihy jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát a uklízet. Na úpravě a výzdobě prostředí se významně podílejí děti.

Děti využívají ke stravování jídelnu, kde se seznamují se zásadami správného stolování. K odpolednímu odpočinku a klidovým činnostem využívají prostor jedné z uvolněných tříd základní školy, která byla upravena na ložnici.

V bezprostřední blízkosti je přiměřeně velká školní zahrada s pískovištěm, zahradním domkem, jízdní dráhou pro dětská vozidla, sestavou se skluzavkami, prolézačkou, trampolínou, lavičkami, houpadly a plastovým domkem . V létě je využívána fontána, v zimě kopec na sáňkování. Dětem jsou tak umožněny rozmanité pohybové aktivity. Ráz zahrady dotvářejí vysázené dřeviny. Blízký les a zahradu využíváme při pobytech venku rovněž k pozorování přírody a snažíme se vést děti k její ochraně. Využíváme i bývalou zahradu základní školy k pěstování zeleniny a bylin.  Do budoucnosti plánujeme přesunout více aktivit ven.

Nabízíme kvalitní vzdělávání na základech demokratického rozhodování dětí s principy Začít spolu, nadstandardní aktivity – seznamování s anglickým jazykem a prevenci vadné výslovnosti , sportovní a kulturní akce, tvořivé dílny pro rodiče a děti, výlety. Při vstupu dětí do mateřské školy umožňujeme individuální adaptační program po dohodě s rodiči tak, aby byl pro dítě přínosem.
Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje nejen k tomu, aby zde byly děti šťastné a spokojené, ale i k vytváření prostředí, v němž by se zdravě žilo, všichni se cítili co nejlépe a měli potřebu se podílet na jeho utváření a udržování.Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah