Lidé

Hana Horčičková
ředitelka
Michaela Hrubešová
Michaela Myslivcová
Lucie Kocmanová
Leona Šimáková
učitelky

Olga Lukešová                                                                                                                                                                                                  školní asistent

Václava Neubauerová
kuchařka, vedoucí školního stravování
Romana Brandová
školnice, kuchařka
Barbora Kastnerová
uklízečka

 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce, Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Hlavečník, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky
5b36car
adresa sídla
Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
telefonní číslo
732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
e-mail
poverenec@gdprdoskol.cz

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah