Historie školy

Škola byla v Hlavečníku vystavěna v roce 1878. Do té doby chodily děti z Hlavečníku do školy rasošské. Roku 1924 školní budova vyhořela. O rok později byla postavena nová, dvouposchoďová. Její slavnostní otevření se konalo 29. listopadu 1925. Hned od počátku nesla jméno „Škola Masarykova“.

Prvním ředitelem se stal pan František Voska. Školu v tomto roce navštěvovalo 148 dětí. Výuka na měšťanské škole byla zahájena v roce 1946. Mateřská škola vznikla z potřeby a na základě iniciativy občanů obce Hlavečník. Byla vybudována přestavbou uvolněného bytu ředitele základní školy. K úpravám se přistoupilo koncem ledna 1972 a v březnu byla kolaudace. Občané zde odpracovali. 638 brigádnických hodin. V krátkém čase se podařilo připravit školku pro 21 zapsaných dětí. Provoz byl zahájen 5.dubna 1972. Mateřská škola měla hernu, ložnici, umyvárnu, kabinet, šatnu a kuchyň s vlastním vchodem, kde se vařilo pro děti z mateřské školy. Stravování žáků základní školy bylo zajištěno od roku 1976. Od roku 1994 je škola právním subjektem, který sloučil základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu v jeden celek.

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah