Lidé

Mgr. Hana Synková

ředitelka školy

Margita Doležalová, DiS.

třídní učitelka 2.,3.,5. ročníku

Mgr. Michaela Málková

třídní učitelka 1., 4. ročníku
správce školního archivu,
výchovná poradkyně, metodik školní prevence
email: Malkova.zshlavecnik@seznam.cz

Jaroslava Salvová, Dis.

vedoucí školní družiny, zastupují třídní učitelka 2., 3., 5. ročníku

Výchovné poradenství – konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00 nebo po domluvě