TITLE

DESCRIPTION

Současnost

Radikální změnou prošla budova školy, nová okna, dveře, zateplení a fasáda určitě zpříjemní vzdělávání jak dětem, tak všem pracovníkům školy. Ve školním roce 2014/2015 bylo v základní škole 48 žáků. Od školního roku 2016/2017 došlo z provozních důvodů ke zrušení druhého stupně a škola nadále pokračuje jako malotřídní základní škola.

Od školního roku 2015/2016 s velikou vděčností vítáme mezi námi též asistentku, které pomáhá dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Podpora asistentek náprav specifických poruch učení – ve spolupráci s PPP Pardubice – pokračuje pak obvyklým způsobem.

V rámci volnočasových aktivit nabízíme několik zájmových kroužků, letos Keramiku, Dovedné ruce, Hru na flétnu a Anglickou konverzaci.

Škola se zúčastnila již několika projektů Rodiče vítáni, Laktea – školní mléko, Ovoce do škol, Recyklohraní, Brána ke vzdělání – školní čtenářské kluby, projekt Projekt 51, který přinesl zvýšení celkové úrovně školy na poli ICT, část pedagogů byla pak zapojena do projektu Spirála, který je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. V rámci Adopce na dálku jsme zdárně doprovodili Marii Mathews k ukončení základního vzdělání.

Některé projekty zdárně pokračují, jiné byli již ukončeny.

Základní informace