TITLE

DESCRIPTION

Historie školy

Škola byla v Hlavečníku vystavěna v roce 1878. Do té doby chodily děti z Hlavečníka do školy rasošské. Roku 1924 školní budova vyhořela. O rok později byla postavena nová, dvouposchoďová. Její slavnostní otevření se konalo 29. listopadu 1925. Hned od počátku nesla jméno „Škola Masarykova“.

Prvním ředitelem se stal pan František Voska. Školu v tomto roce navštěvovalo 148 dětí. Výuka na měšťanské škole byla zahájena v roce 1946. Z tohoto roku pocházejí i záznamy o zřízení mateřské školy a školní kuchyně. Stravování žáků základní školy bylo zajištěno od roku 1976. Od roku 1994 je škola právním subjektem, který sloučil základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu v jeden celek.

Základní informace