OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Omlouvání žáků je stanoveno školským zákonem a od školního roku 2012 – 2013 metodickým pokynem.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů.

Další podmínky omlouvání a uvolňování žáků stanovuje školní řád: Po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději 7. kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se školním řádem, a tedy nepřípustné, hodiny budou započítány jako neomluvené.

V případě předem známé absence žáka (návštěva lékaře, …) Vás žádáme o písemné nebo telefonické omluvení předem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Adresa školy Hlavečník 95, 533 15
IČO 60157283
IZO ZŠ 060157283
Telefón 601 585 801
E-mail hlavecnikzs@centrum.cz
Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah