Kroužky

Šikovné ruce

Šikovné ruce – kroužek zaměřený na rozvoj zručnosti dětí, děti si vyzkoušejí různé postupy a techniky. Vyrobky si děti berou domů.

2017/2018 – kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek 13:30– 14.45 

Hra na flétnu

Děti získají základy hry na hudební nástroj, naučí se nové písně, hrají samostatně nebo ve dvojicích. 2017/2018 – kroužek probíhá v pondělí nebo ve čtvrtek 1x za 14 dní

Anglická konverzace

V kroužku anglické konverzace se zaměřujeme na praktické využití anglického jazyka a učíme se základním frázím využitelným při setkání s rodilým mluvčím.

2017 / 2018 – kroužek bude probíhat vždy ve úterý 12.30 – 13.30

Stolní tenis

Bude probíhat v pondělí 1x za 14 dní od 12:20 do 13:30

Keramický kroužek

Kroužek keramiky – tvorba různých předmětů z hlíny.

2017/2018 kroužek probíhá ve čtvrtek 1 x za 14 dní v rámci družiny

Čtenářský kroužek

Bude probíhat ve středu každý týden od 12:30 do 13:00.