ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Všechny informace o základní škole

Základní škola

Aktuality

CO NÁS ČEKÁ?

1) 17. 4. 2019 Velikonoční dílny 2) 18. 4. 2019 – velikonoční prázdniny – provoz školní družiny nepřerušen 3) 29. 4. 2019 projektový den Den Země, opékání vuřtů 4) 30. 4. 2019 výuka dle rozvrhu doplněna kostýmem    

Číst více

KROUŽKY – 1. pololetí

Od 8. 10. 2018 zahaj ují činnost zájmové útvary dle rozpisu: KROUŽKY 2018/19 Název Vyučující Žáci Čas Kroužek anglického jazyka (začátečníci) M. Horáková P. F., D. N., O. M.,  P. P., P. M. každý čtvrtek            13:00 – 13:30 Stolní tenis K. Tomešová P. P., P. M., P. H., D. M., L. J. vždy ve středu ...

Číst více

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Omlouvání žáků je stanoveno školským zákonem a od školního roku 2012 – 2013 metodickým pokynem. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů. Další podmínky omlouvání a uvolňování žáků stanovuje školní řád: Po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději 7. kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se školním řádem, a tedy nepřípustné, ...

Číst více

FOTOGALERIE

Z důvodu kapacity web. stránek, naleznete fotografie ze školních akcí na této  adrese: http://zshlavecnik.rajce.idnes.cz Stránky jsou zaheslované, heslo dostali pouze žáci a žákyně  naší školy. Do fotogalerie byly přidány nové fotografie z posledních akcí ZŠ  a MŠ.

Číst více