Základní informace

Lidé

Mgr. Hana Synková

Ředitelka školy

Margita Doležalová, DiS.

třídní učitelka 2., 3. a 5. ročníku, školní metodik prevence, vychovatelka ŠD

Radka Kovaříková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

.

Kamila Tomešová

asistentka pedagoga

Asistentky pro nápravu specifických poruch učení

Mgr. Hana Synková


Ing. Ivo Berger

Ekonom

Mzdová účetní

Miroslav Kalista

Správce počítačové sítě

Jana Tichá

kuchařka

Eva Svobodová

Školnice

Eva Svobodová

Uklízečka ZŠ a MŠ