Základní informace

Lidé

Mgr. Hana Synková

Ředitelka školy

Margita Doležalová, DiS.

třídní učitelka 2., 3. a 5. ročníku

Mgr. Michaela Málková

třídní učitelka 1. a 4. ročníku, správce
školního archivu, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, metodik školní prevence

Jaroslava Salvová, Dis.

vychovatelka ŠD, zastupující třídní učitelka 2., 3. a 5. ročníku

Kamila Tomešová

asistentka pedagoga

Asistentky pro nápravu specifických poruch učení

Mgr. Hana Synková


Ing. Ivo Berger

Ekonom

Věra Bergerová

Mzdová účetní

Miroslav Kalista

Správce počítačové sítě

Jana Tichá

kuchařka

Miloš Černý

Školník

Eva Svobodová

Uklízečka ZŠ a MŠ