Družina a volný čas

Školní družina

Základní informace pro rodiče

Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně

JOHN DOE

This is my description

Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek a souhlas rodičů s ujednáními uvedenými na zápisním lístku

Provoz ŠD

Platby za ŠD

400 Kč

POLOLETÍ

TITLE

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 400,- Kč na žáka za pololetí, tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny

Pedagogické obsazení

Hana Vančurová

vychovatelka ŠD

Kontakt